ผู้ที่เกิดวันอังคาร จะได้รับเงินก้อนใหญ่จากธุรกิจการค้า

ผู้ที่เกิดวันอังคาร จะได้รับเงินก้อนใหญ่จากธุรกิจการค้า การงาน  ….มีการใช้วาทศิลป์ในการติดต่อ หรือการเจรจาแบบตรงไปตรงมา งานที่ถือว่าถูกโฉลกคือ งานที่เกี่ยวข้องกับยวดยานพาหนะ ธุรกิจการค้าต่าง ๆ หรืออสังหาริมทรัพย์ก็ยังถือว่าไปได้ดีเช่นกัน …