ตรวจโควิดเจ็บไหม ตอบคำถามโดยผู้เข้ารับการตรวจจริง

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย และทั่วโลกที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายคนไม่สามารถกักตัว อยู่ในที่พักได้ เพราะจำเป็นต้องเดินทางไปทำงาน เรียนหนังสือ หรือทำกิจวัตรประจำวันอื่นๆ …