5 ราศีนี้ มีเกณฑ์ได้เป็นเศรษฐีเงินล้าน

5 ราศีนี้ มีเกณฑ์ได้เป็นเศรษฐีเงินล้านครอบครัวอยู่สบาย

ຣาศีเมถุน

ท่านเป็นຣาศีที่เจอแต่ความหนักหน่วง เช่นกันสำหรับชาวຣาศีเมถุน 1-2 ปีที่ผ่านมา

ค่อนข้าง มีปัญหาทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จ ทำงานเหนื่อยแต่ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า

แต่ในปีนี้ชาวຣาศีเมถุนจะได้ถอนทุนคืน การเงินจะกระเตื่องขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วง

กลางปีเป็นต้นไป มีเกณฑ์โยกย้ายงาน ย้ายที่ทำงาน หรือย้ายตำแหน่ง รับ

หน้าที่ใหม่ที่ดีกว่าเดิม ผลตอบแทนคุ้มค่ากว่าเดิมแน่นอน มีเงินใช้คล่องตัวตลอดปี

แต่ห้ามให้คนอื่นยืมเงินเด็ดข า ด

ຣาศีพฤษภ

ชาวຣาศีพฤษภต้องผจญกับอุปสรรค และศั ต รูมากมาย หลายช่องทาง ชีวิตค่อนข้างจะลุ่ม

ดอน มีแต่ความย ากลำบาก ทำสิ่งใดติดขัดเสมอ แต่เมื่อเข้าช่วงกลางปีชะตาชีวิตจะเปลี่ยนผันไป

ในทางที่ดีขึ้นอย่ างเห็นได้ชัด รายรับเริ่มมากขึ้นและมีมากกว่ารายจ่าย จะเก็บหอมรอมริบ

จนมีเงินถุงเงินถัง การเงินพุ่งสูง และโดดเด่นมาก สำหรับชาวຣาศีพฤษภ

ຣาศีกันย์

พื้นຣาศีกันย์เป็น ຣาศีที่โชคดีอยู่แล้ว แต่ปีนี้จะดีขึ้นไปอีก ถึงขนาดมีความมั่นคง

มั่งคั่งในชีวิต ຣวຢขึ้น การเงินดีขึ้น เรียกว่ากระเป๋าเงินไม่เคยแห้ง หลายสิ่งหลายอย่ างมีแต่เฮงกับเฮง

เ รื่ อ งโชคลาภ

ลาภลอยก็ไม่น้อยหน้าใคร มีโอกาสได้ลาภใหญ่ เ สี่ ย ง โชคมีเกณฑ์รับทรัพย์

เ รื่ อ งงานจะได้รับโอกาสจากเจ้านายผู้ใหญ่มากขึ้นเลย ให้เก็บคำทำนายนี้ไว้

ขอให้เกิດผลดีกับท่าน ขอให้เป็นจริงเถิดสาธุ

ຣาศีตุลย์

ຣาศีตุลย์อีกไม่นาน เมื่อพ้นกลางปีไปแล้ว สถานการณ์จะเริ่มชัดเจนขึ้น ความลำบากใจต่าง

จะลดเลือนลง มีเกณฑ์โยกย้ายงาน หรือย้ายตำแหน่ง

อาจจะทำอาชีพเดิมแต่เปลี่ยนบริษัท และจะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น ความรู้สึกที่อัดอั้นในใจ

ของคุณก็จะหายไปด้วย ถ้าไม่ย้ายงานก็ควรย้ายที่อยู่ใหม่ หลีกหนี

สภาพแวดล้อมเดิม และแน่นอนว่า การเงินก็จะปังสมใจหวัง รายรับจากการทำงานจะดีขึ้น

เ รื่ อ งโชคลาภก็มีเข้ามาให้ยิ้ม

ຣาศีมังกร

ຣาศีมังกรต้องผลเจอกับเหตุหรือมีเ รื่ อ งเดือดเนื้อร้อนใจอยู่บ้าง การงานอาจจะ

ยังไม่แน่นอน มีโอกาสเปลี่ยนแปลงสูง แต่ถ้าเปลี่ยนแล้วจะดีขึ้น การเงิน

ก็จะดีขึ้นด้วย ไม่ใช่ เงินจากรายรับ เพราะมีช่องทางในการทำมาหากินอื่น เข้ามา

ร่วมด้วย การเงินของชาวຣาศีมังกร จึงเดินสะพัดจนนับไม่ไหว มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จ

และร่ำຣวຢขึ้น แนะนำให้ทำบุญเสริมโชคจะลดเ รื่ อ งร้ า ยและเพิ่มพูนเ รื่ อ งดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *