วิธีปลูกทุเรียน กินเองแค่ 2 ต้น ก็กินไม่ทันแล้ว ปลูกได้ทั่วไทยหากรู้วิธี

ปลูกทุเรียน กินเองแค่ 2 ต้น ก็กินไม่ทันแล้ว

……ท่านใดที่ชอบกินทุเรียนจะต้องอ่านเลย อย่ างที่ทราบกันดีว่าทุเรียนนั้นค่อนข้างราคาสูง เพราะมันอร่อย

มาก ความต้องการของตลาดก็สูงเหมือนกัน หากจะหาซื้อกินบ่อยไปก็เปลืองเงินไม่น้อยเลย

วันนี้เลยชวนทุกคนมา ปลูกทุเรียน ไว้กินเอง 2 ต้นเท่านั้นก็ทำให้มีทุเรียนกินเองในบ้านแล้ว โดยบทความนี้

เป็นการปลูกทุเรียนโดยคำแนะนำของ ดต.สุวรรณศักดิ์ แกนวงษา เกษตรผู้ชำนาญการในการปลูกทุเรียน

ทำอย่ างไรมาดูเลย

ทุเรียนนั้นเป็นผลไม้ เป็นต้นไม้ประเภทยืนต้นและมักจะชอบน้ำ ฉะนั้นเวลาปลูกก็ต้องมั่นใจว่ามีน้ำเพียงพอตลอด ดินที่ปลูกระบายน้ำได้ดี หากจะปลูกในฤดูแล้งควรทำหลุมโคลนให้ดีแล้วหาฟางข้าวมาคลุมโคนต้นด้วย

และหมั่นรดน้ำ 3 วัน/ครั้ง หรือจะทำระบบน้ำด้วยสปริงเกอร์ก็ได้และหาแสลนบังแดดไว้บางส่วนดินจะได้ไม่แห้งเร็วเกินไป

…….ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตของทุเรียนในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกัน เพราะว่าหลาย ๆ อย่ างต่างกัน เช่น สภาพอากาศ ดิน พื้นที่ในการปลูกด้วย หากต้นทุเรียนสมบูรณ์เราจะเห็นมีใบยอดแก่และพอหน้า

แล้งประมาณ 14 วันจะเริ่มเ ห็ น ด อ ก และหลังจากนั้นก็จะมีระยะของ ด อ ก อีก 60 วันจนไปถึงระยะการเก็บผลผลิต ซึ่งถ้าเป็นภาคตะวันออกก็จะเหมาะช่วงเดือน เม.ย. – มิ.ย. ส่วนภาคอีสานก็จะเป็นช่วงเดือน มิ.ย. – ส.ค. นั่นเอง

การเตรียมดิน

สำหรับทุเรียนก่อนออกดอก

…….จะเป็นการเตรียมดินสำหรับต้นทุเรียนที่มีการแตกใบอ่อนอย่ างน้อย 1 ชุด เพราะจะได้สะสมอาหารได้พอ

โดยลองดูจากใต้ต้นขึ้นไปจะเห็นช่องว่างระหว่างใบในทรงพุ่มไม่เกินร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนมาก

เป็นใบแก่ หากต้นทุเรียนนั้นสมบูรณ์ดีจะเห็นใบเป็นสีเขียวแก่เข้มมัน ๆ นั่นแหละต้นที่ใช่เลย

เตรียมความพร้อมของต้นทุเรียน

….เวลาปลูกทุเรียนนั้นจะต้องปลูกให้มีระยะห่างประมาณ 8 x 8 เมตร นั่นคือ ช่องว่างระหว่างต้น หรืออย ากจะ

ใช้พื้นที่ให้คุ้มก็ปลูกต้นไม้ชนิดอื่นแซมได้เลย จะเป็นมังคุด แก้วมั ง ก ร กล้วย เงาะ ฯลฯ โดยเลือกพื้นที่เหมาะ

สำหรับการปลูกแซมด้วย

…….เวลาจะตัดแต่งผลอ่อนทุเรียนจะต้องทำอย่ า งน้อย 3 ครั้ง โดยเราจะตัดแต่งผลอ่อนที่ผิดรูป ผิดทรง

บิดเบี้ยว เล็ก แ ค ร ะ แ ก ร น ออกไปก่อนโดยเลือกให้เหลือไว้เฉพาะผลที่สมบูรณ์ ผลที่มีขั้วผลใหญ่เท่านั้น

โดยการตัดแต่งนั้นควรจะต้องทำให้เสร็จภายใน 4 สัปดาห์หลังจาก ด อ ก บาน ห้ามลืมเด็ดขาด อีกทั้งต้อง

ยับ ยั้ งการแตกใบอ่อนด้วยในระหว่างที่ทุเรียนกำลังมีผลอ่อน เพราะว่าอาหารจะไปเลี้ยงผลไม่เพียงพอ

หลังการเก็บเกี่ยวทุเรียน

….ทำการเก็บผลผลิตทุเรียนเสร็จแล้วเราก็จะต้องเตรียมความพร้อมของต้นทุเรียนอีกครั้ง จะได้พร้อมต่อการมี

ด อ ก ออกผลในครั้งถัดไป เป็นการตัดแต่งกิ่งและบำรุงลำต้นนั่นเอง โดยระยะในการตัดแต่งจะมี 3 ระยะดังนี้

ระยะที่ 1 ตัดแต่งหลังการเก็บเกี่ยวทุเรียน โดยให้ตัดกิ่งแห้ง แขนง กิ่งมี โ ร ค กิ่งที่ไร้ประโยชน์ออกไปให้

หมดเลย หากมีขั้วที่ค้างจากการเก็บผลผลิตก็ตัดออกไปเลยเหมือนกัน เพื่อจะได้ให้มีการงอกกิ่งใหม่ที่สมบูรณ์กว่า

ระยะที่ 2 การตัดแต่งช่วงปลายฝน ซึ่งต้องทำก่อนจะใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 โดยจะตัดแต่งกิ่งน้ำค้าง กิ่งตะขาบ กิ่ง

กระโดง ทำแบบนี้จะได้ให้ต้นทุเรียนเป็นทรงพุ่มโปร่ง แล้วค่อยใส่ ปุ๋ ยทำการบำรุงต้นต่อไป

ระยะที่ 3 ทำการตัดแต่งกิ่งหลังจากทุเรียนติดผลแล้วประมาณ 30 – 45 วัน โดยให้ตัดแต่งเฉพาะกิ่งเกิด

ใหม่เท่านั้น โดยเราจะเรียกว่า ใบขิง ทำขั้นตอนนี้ไปพร้อมกับแต่งผลอ่อนเลย แบบนี้จะได้ให้ต้นทุเรียนมีอาหารเพียงพอมาให้กับกิ่งใหม่ และมีอาหารให้ผลเพียงพอด้วย

….สำหรับใครที่ต้องการจะปลูกทุเรียนเอาไว้ทานเองในบ้าน บำรุงต้น บำรุงใบให้ดีก็มีผลผลิตให้เราได้ทานกันเพียงพอสำหรับครัวเรือนแล้ว โดยปลูกไว้แบบนี้ในบ้านเพียง 2 ต้น ก็เพียงพอแล้วไม่ต้องเสียเงินไปซื้อให้ย ากเลย ถ้าชอบก็ลองนำเคล็ดลับนี้ไปปลูกตามได้เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *