ใคร ขับรถบ่อยๆ อย่าลืมทำช่วง สิ้นปีไหว้รถอย่ างถูกวิธี เกิดผลที่ดี

ใคร ขับรถบ่อยๆ อย่าลืมทำช่วง สิ้นปีไห ว้รถอย่ างถูกวิธี เกิดผ ลที่ดี

วันนี้มีข่าวมาฝากบอกใครที่ ขับรถอยู่บ่อยๆเป็นประจำในทุกวันนั้น ไม่ว่าจะเป็นรถ มือ1รถมือสอง จะต้องมีพิธีในการไหว้รถ

เพื่อที่จะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คุ้มครองได้ปกป้องให้มีการขับขี่ได้อย่างปลอด ภัย ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหน การขับรถ

การขับเรือ เครื่องบิน คนโบร่ำโบราณมีความเชื่อกันว่า ยานพาหนะในการขับขี่ทุกคันนั้น มีแม่ย่านางที่จะคอยคุ้มครอง

ให้เราทำการกราบไหว้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริม ง คลให้กับตนเองในการเดินทางไปไหนมาไหน

อย่างที่ใครหลายคนก็คงเคยจะได้ยินและได้ทราบกันมาว่า ความเชื่อของคนเรานั้นเมื่อถึงเวลาที่ออกรถมาใหม่

ซื้อรถมาใหม่ว่าจะเป็นมือ1 หรือมือ2 ควรที่จะมีการบูชาการกราบไหว้แม่ย่านางรถ ซึ่งท่านเป็นสิ่งศั กดิ์ สิทธิ์ที่จะคอย

ปกป้องและคอยคุ้มครองยานพาหนะ ความเชื่อส่วนบุคคล หากใครมีความเชื่อให้กราบไหว้รถที่บ้ า น

ซึ่งได้มีพิธีที่ทำอย่างถูกต้อง นำมาแนะนำให้กับทุกๆท่านกัน

สิ่งที่ต้องเตรียมในการไหว้

1 ข้าว 1 ถ้วย

2 น้ำเปล่า 1 แก้ว

3 ยา สูบ 3 มวน

4 หมาก,พูล,ยาเส้นสีฟัน 3 คำ

5 ผลไม้ 5 อย่าง โดยเอาก ล้วยน้ำว้ าสุก 2 หวี และผลไม้อย่างอื่นๆ 4 อย่าง

วันและเวลาที่ควรไหว้ตามความเชื่อ ตามธรรมเนียม ตั้งแต่ในสมัยโบราณ จะเป็นช่วงในวันสงกรานต์

หรือทำในช่วงใด ก็ได้ตามที่ความสะดวก หากเป็นรถใหญ่ รถทัวร์ ที่ไว้สำหรับการทำงานเกี่ยวข้อง

กับการงานและการเงิน ให้ไหว้ปีละ 2 หน รถยนต์ปกติไหว้ปีละ 1 หน

โดยวิธีการไหว้ ให้จัดโต๊ะเล็กๆเอาไว้บริเวณหน้ารถที่จะทำการไหว้ ปูผ้าสีขาวสะอาด

นำสิ่งของที่เตรียมเอาไว้ นำมาวางจัดเรียง และให้สตาร์ทเครื่องยนต์บีบแตรจำนวน 3 ครั้ง

เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย จุดธูปจำนวน 9 ดอก บอกถวายแม่ย่านางรถ

คำถวาย ของไหว้แม่ ย่านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธั สะ ว่า 3 จบ

สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ

ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ

ลูกขอถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ย่านางรถ ขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ลูกทั้งหลายเทอญ

สาธุ…ตอนนี้เราก็พูดในสิ่งที่ดีๆมีโชค ร่ำรวย ทำมาค้าขายให้เงินไหลกอง ทองไหลมา จงเกิดมีแก่เรา

และรอประมาณ 20 นาที แล้วจุดยา สูบ 3 มวนให้เจ้าที่ด้วย และรอประมาณ 3 นาที แล้วมาว่าคำลา

คำลาของไ หว้แม่ย่า นางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัม พุทธัสสะ ว่า 3 จบ พุทธั งลา ธั มมังลา สังฆังลา

ข้าพเจ้าขอล าสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทาน ต่อไป เป็นย ารัก ษาโ ร ค อย่ าให้เกิดโ ท ษเลย

นะ เส สัง มังคะลา ยาจา มะ

เป็นพิธีทางความเชื่อที่คนจำนวนมากได้ทำกันมาตั้งแต่ในสมัยเมื่อก่อน จนถึงในทุกๆวันนี้ กราบไหว้แม่ย่านางรถ

เพื่อที่จะให้ท่านคุ้มครองเราเวลาเดินทางไปไหนมาไหน จะช่วยปกป้องให้เดินทางได้อย่างป ล อ ดภัย

ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอ ด ภัย

•เป็ นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

s h a r e – s i

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *