เลย์ เรียกคืนสินค้า หลังพบส ารไกลโคอัลคาลอยด์

เลย์ เรียกคืนสินค้า หลังพบส ารไกลโคอัลคาลอยด์

จากกรณีที่บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ออกประกาศเรียกคืนสินค้าประเภทมันฝรั่งทอด จำนวน 3,348 ถุง ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศไทย เนื่องจากพบว่า

มีส ารไกลโคอัลคาลอยด์ในระดับสูง อาจจะทำให้เกิดการท้องร่วง อาเจี ยน หรือปว ดท้องได้หากบริโภคในปริมาณมาก ๆ อย่างไรก็ตาม การเรียกคืนนี้จะเป็นไปตามความสมัครใจ

ล่าสุด วันที่ 21 มกราคม 2565 บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด มีการชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่า ตามที่บริษัท Frito-Lay ประเทศญี่ปุ่น มีการเผยแพ ร่

ข้อมูลเรื่องการเรียกคืนผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจ ซึ่งสินค้าดังกล่าวเป็นมันฝรั่งเลย์รสชาติดั้งเดิม ล็อตวันหมดอายุ 6 มีนาคม 2565, รหัส: 4902443590703 ขนาด 140 กรัม

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นจาก ผู้บริโภคร้องเรียนว่า สินค้ามีรสขมและฝาด เมื่อมีการตรวจสอบจากทางญี่ปุ่น พบว่า มีส ารไกลโคอัลคาลอยด์ในระดับที่สูงกว่าปกติ จึงเป็นสาเห ตุของการเรียกคืนโดยสมัครใจ

อย่างไรก็ตาม ส ารไกลโคอัลคาลอยด์ เป็นส ารที่เกิดขึ้นตามธรรมาติในมันฝรั่ง ไม่ได้เกิดจากการตกค้างหรือส ารเติมแต่ง ไม่มีการปนเปื้อ นแต่อย่างใด

ขณะเดียวกัน ทางบริษัท ก็ขอยืนยันว่า มันฝรั่งทั้งหมดที่ได้รับการผลิตในประเทศไทย มีคุณภาพและความปลอดภั ยในระดับสูงสุดที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล

เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภั ยของสำนักงานคณะกร รมการอาหารและย า (อย.) อย่างเคร่งครัด

บริษัท ยืนยันว่า ตั้งใจที่จะผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพสูงสุดในทุกส่วนของโลก เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราตรงตามมาตรฐานหรือคุณภาพที่เข้มงวด

มีการใช้ส่วนผสมอย่างปลอดภั ย และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บังคับใช้เท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *