เปิดเทคนิค วิธีลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 3” ต้องยืนยันตัวตนด้วย รับสิทธิ์ 3,000 บาท

โครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” รับสิทธิ์ 3,000 บาท ลงทะเบียน 14 มิ.ย. 64 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com แอปฯเป๋าตัง ใช้สิทธิ์ได้รอบแรกตั้งแต่ 1 ก.ค.64 พร้อมเปิดเงื่อนไข ขั้นตอนลงทะเบียน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือคนละครึ่งเฟส 3 จะเปิดให้ประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 

วันแรกในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 สำหรับค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และค่าบริการ (นวด สปา ทำผมทำเล็บ

ค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะ) ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ

เปิดเทคนิค วิธีลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 3” ต้องยืนยันตัวตนด้วย รับสิทธิ์ 3,000 บาท ดีเดย์ 14 มิ.ย.64

สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 ให้สิทธิคนละ 3,000 บาท ใช้จ่ายเท่าไหร่ คนละครึ่งจ่ายให้ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน

สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 จ่ายให้ 2 รอบ หรือ 2 งวด รอบแรกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ใช้สิทธิคนละครึ่งได้ 1,500 บาท

รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้สิทธิคนละ 1,500 บาทครบ 3,000 บาท ใช้ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ

กระทรวงการคลัง ย้ำว่า คุณสมบัติผู้รับสิทธิคนละครึ่งคนละครึ่งเฟส 3 มีดังนี้

1.ประชาชนสัญชาติไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชน

2.อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

3.ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน

4.ไม่เป็นได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ(ตามสิทธิโครงการเราชนะ)

5. ไม่ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.64 เป็นต้นไป เวลา 06.00 น. – 22.00 น. จนกว่าจะครบจำนวนไม่เกิน 31 ล้านคน

วิธีการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3

  • ผู้ที่เคยรับสิทธิโครงการของรัฐ อาทิ ชิมช้อปใช้ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เราชนะ ม.33เรารักกัน หรือที่เคยใช้บริการกระเป๋าตังสุขภาพ หรือ วอลเล็ต สบม. สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเป็นการยืนยันเข้าร่วมโครงการ หรือจะลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com ก็ได้ 

ทั้งนี้ผู้ที่รับสิทธิิคนละครึ่งเฟส 1 และเฟส 2 มาแล้ว สามารถรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 ได้อีก โดยลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ยืนยันร่วมโครงการในแอปฯเป๋าตัง หรือ เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ใช้สิทธิ และยืนยันตัวตนในแอปฯเป๋าตัง

เปิดเทคนิค วิธีลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 3” ต้องยืนยันตัวตนด้วย รับสิทธิ์ 3,000 บาท ดีเดย์ 14 มิ.ย.64
  • สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้น สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ผ่าน เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

วิธีลงทะเบียนผ่านคนละครึ่งเฟส 3 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com ยืนยันตัวตนและใช้สิทธิ

เปิดเทคนิค วิธีลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 3” ต้องยืนยันตัวตนด้วย รับสิทธิ์ 3,000 บาท ดีเดย์ 14 มิ.ย.64

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ SMS แจ้งสิทธิภายใน 3 วัน จากนั้น ขอให้ท่านยืนยันตัวตนผ่านช่องทาง ได้แก่

  • 1. ผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน (ธนาคารกรุงไทยฯ) แล้ว สามารถสแกนใบหน้าเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันได้เลย
  • หรือ 2. ผู้ที่มีแอปพลิเคชัน KrungthaiNext สามารถยืนยันตัวตนผ่าน KrungthaiNext  ได้
  • หรือ 3. ผู้ที่ไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยฯ และสแกนใบหน้าอีกครั้งหนึ่งก็จะเสร็จสมบูรณ์

เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้จ่ายสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในเวลา 06.00 น. – 23.00 น.

เปิดเทคนิค วิธีลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 3” ต้องยืนยันตัวตนด้วย รับสิทธิ์ 3,000 บาท ดีเดย์ 14 มิ.ย.64

กรณีผู้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 แล้ว หากต้องการจะเปลี่ยนไปรับสิทธิโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้”   จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 22.00 น. ซึ่งถือเป็นการสละสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ที่ได้รับสิทธิทันที

สำหรับผู้ประกอบการทั่วไป (ผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไป ผู้ประกอบการบริการนวด สปา ทำผมทำเล็บ ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ ที่มีสัญชาติไทยไม่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์)

ผู้ประกอบการของกองทุนหมูบ้านหรือชุมชนเมืองหรือวิสาหกิจชุมชน ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และผู้ให้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ใน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เวลา 06.00 น. – 22.00 น.

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไปและผู้ประกอบการบริการนวด สปา ทำผมทำเล็บ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ในวันและเวลาเดียวกัน โดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ โครงการอื่นของรัฐที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” แล้ว ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน

“ถุงเงิน” ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ โครงการอื่นลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์  www. คนละครึ่ง .com หรือ www. ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com ตามที่ต้องการเข้าร่วม หรือลงทะเบียนผ่านทางสาขา หรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ โดยธนาคารกรุงไทยฯ จะช่วยติดตั้งและแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อรับชำระเงินจากการขายสินค้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *