สิ้นเกจิ หลวงปู่สุข โกวิโท พระผู้สร้างแห่งแดนอีสานใต้ น้อมกราบไว้อาลัย

หลวงปู่สุข เป็นหลานและเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท เทพเจ้าแดนอีสานใต้

อดีตเจ้าอาวาสวัดสระกำแพงใหญ่ที่ประชาชนทั่วประเทศให้การเคารพบูชา

ก่อนที่หลวงปู่เครื่องละสังขารได้ร่วมกันสร้างวัดสุเทพนิมิตที่บ้านหนองแปน

ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย มีหลวงปู่เครื่องเป็นผู้ดำริเริ่มสร้าง หลังจากหลวงปู่เครื่องละสังขาร

หลวงปูสุขท่านได้สานต่อปณิธานสร้างวัดสุเทพนิมิตจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ก่อนจะออกมาสร้าง

วัดป่าพรหมนิมิตต.หนองไฮ จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ด้วยการนี้จึงเรียกได้ว่าท่านเป็นพระผู้สร้าง

ที่แท้จริงเพราะเพียงแค่ไม่กี่ปีท่านก็ทำให้วัดกลายเป็นวัดที่สมบูรณ์

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 12 มิ.ย.63ที่วัดป่าพรหมนิมิต จ.ศรีสะเกษหลวงปู่พระครูพิสุทธิ์พรหมวิหาร(หลวงปู่สุข โกวิโท)ได้ละสังขาร

ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ด้วยโรคหัวใจและโรคปอดหลังเข้ารับการรักษาอยู่นานปีจนกระทั่งอาการทรุดหนักและมรณภาพ

อย่างสงบเมื่อเวลา 15.30 น. (12 มิ.ย.)สิริอายุ 87 ปี 57 พรรษา

โดยศิษยานุศิษย์พระสงฆ์และฆราวาส เศร้าโศก เสียใจ ในระหว่างรอสรีรสังขารหลวงปู่สุขที่

จะเคลื่อนจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ มาประกอบพิธีที่วัดป่าพรหมนิมิตศิษยานุศิษย์ทั้งเจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย

เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณและนายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัยรอถวายความอาลัยแด่

สรีรสังขารของหลวงปู่ตลอดจนญาติโยมที่ทราบข่าวมาเฝ้ารอคับคั่ง

ส่วนกำหนดพิธีการเหล่าศิษยานุศิษย์ได้ประชุมมีมตินำสรีรสังขารหลวงปู่ลง

จากกุฏิเคลื่อนไปยังศาลาการเปรียญ ในวันนี้(13 มิ.ย.)เวลา13.00 น. คณะสงฆ์และผู้ว่าราชการจังหวัดจะมา

เป็นประธานในพิธีสรงน้ำสรีรสังขารหลวงปู่สุข และเปิดให้พุทธศาสนิกชนถวายน้ำสรงศพ และเวลา 16.00 น.จะมี

พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ จากนั้นเวลา 19.00 น.จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมตลอดไป จนถึงพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 18 มิ.ย.

ขอขอบคุณแหล่งข่าว
https://bit.ly/3fe8oa6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *