ลูกอภิมหาเศรษฐี ทิ้งสมบัตินับแสนล้าน ขอบวชไม่สึก

เพิ่มเพื่อน

ใครว่าในยุคนี้ไม่มีเศรษฐีห นีความรวย !เพราะในความเป็นจริงเศรษฐีก็ห นีความรวย

คนจนก็ห นีความจนต่างคนก็ต่างห นี สุดแต่ว่าใครจะห นีพ้นหรือไม่ ?

บางครั้งความสำเร็ จสูงสุดในชีวิตของแต่ละคนอาจแต่ต่างกัน บางคนอย ากมีทรั พย์สินเงินทองมากมาย

บางคนชอบอยู่แบบพอเพียงเป็นคนธรรมดา บางคนใฝ่หาเส้นทางธรรมะ

ดั่งเช่นเรื่องราวลูกชายมหาเศรษฐีท่านนี้

ลูกเศรษฐีมาเลย์ซึ้งรสพระธรรม บวชไ ม่ยอมสึ ก ปฏิเส ธรับมรดกมูลค่ากว่า 9.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

แถมยังเป็นศิษย์หลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง อีกด้วย เมื่อ 25 เม.ย.2556

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กนาม “พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง” ได้รายงานข่าวจากภาคภาษาจีน

โดยอ้างอิง Fanpage: New Heart New World ความว่า

“พระอาจารย์สิริปันโน (Ajahn Siripanno) ลูกชายคนเดียวของมหาเศรษฐี ที. อนันดา กริชนัน (Tan Sri Ananda Krishnan) ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญสุนท าน ชาวศรีลังกาเชื้ อสาย ท มิ ฬ

ซึ่ง Forbes จัดอันดับความรวยเป็นอันดับ 2 ของมาเลเซียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยครอบครัวนี้มีลูกสาว 2 คน และมีลูกชายเพียง 1 คนคือ พระอาจารย์สิริปันโน จบการศึกษาจากประเทศอังกฤษและสามารถพูดได้ถึง 8 ภาษา

พระอาจารย์สิริปันโน ได้เลือกที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อ 18 ปีที่แล้ว และไม่เคยมองย้อนกลับมาอยากใช้ชีวิตฆราวาส โดยปฏิเสธโอกาสที่จะทำงานเพื่อเข้ามาดูแลและขยายอาณาจักรธุรกิจของบิดา

รวมทั้งปฏิเสธที่จะรับมรดกของครอบครัว ซึ่งมูลค่าราว 9.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ แต่กลับเลือกเดินบนเส้นทางของการเจริญสมาธิภาวนาตามแนวปฏิบัติสายพระป่าของไทย

โดยเป็นลูกศิษย์สายพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) แห่งวัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

การบวชเป็นเรื่องของการสะสมของแต่ละบุคคลจริงๆ และไม่ใช่เป็นการห นี เอาตัวร อ ด บุคคลผู้ที่จะบวชในพระพุทธศาสนา

จึงเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในพระธรรมวินัยที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง มีอัธยาศัยน้อมไปในความเป็นบรรพชิตเห็นประโยชน์ของการขั ดเกลากิเ ล สที่มีเป็นอย่างมาก

ในเพศของบรรพชิตซึ่งเป็นเพศที่สูงกว่าคฤหัสถ์ โดยเห็นว่าอยู่ครองเรือนของคฤหัสถ์เป็นที่หลั่งไหลมาของ อ กุ ศ ลธรรมทั้งหลาย

แล้วจึงสละทุ กสิ่งทุ กอย่างมุ่งสู่ความเป็นบรรพชิต ซึ่งเป็นอัธยาศัยของบุคคลนั้นจริงๆ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ

เพิ่มเพื่อน

ที่มา https://kun-9.com #คุณนาย #kun9 #บุญบารมี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *