ลายมือ ของคนวาสนาดี มีเงินใช้ไม่ขาดมือ ชีวิตประสบความสำเร็จเร็ว ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง

ลายมือ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์หรือแผนที่ชีวิต ที่ถูกเขียนบนฝ่ามือ ช่วยบ่งบอกให้รู้ถึง ชะตาชีวิต เหตุดี เหตุไม่ดีว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงชีวิตต่างๆ

ดูลายมือ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ บ่งบอกให้รู้ว่า ชะตาชีวิต จะเป็นอย่างไร ในการดำรงชีวิตอยู่ ขณะที่ดำรงชีวิตอยู่ มีการ

สร้างกรรม (มีการกระทำ) คือสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้าง (คือทำดีบ้าง ทำชั่วบ้าง) และหลายสิ่งหลายอย่างกับสภาพแวดล้อมโดย

สมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผล เรียกว่า “สร้างกรรม” เมื่อได้สร้างกรรมไปแล้ว ก็จะเป็นลายแทง คือสัญลักษณ์ ปรากฏ

บนฝ่ามือ เรียกว่า “ลายมือ” ลายมือนี้แหละเป็นเครื่องบ่งบอก ชะตาชีวิต ดังนั้น ชีวิตของคนเรา จะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับ การ

สร้างกรรมเป็นจุดเริ่มต้น แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตที่ไม่ดีได้ โดยอาศัยสร้างกรรมที่ดี อดทนต่ออุปสรรค

ที่มาขวางกั้น และใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก ทำในสิ่งที่สมเหตุสมผล เมื่อทำได้เช่นนี้แล้ว ลายมือที่บ่งบอกว่าไม่ดี ก็จะกลับกลาย เป็นลายมือที่ดีได้……

“เส้นอาทิตย์” หรือที่หลายๆ คนเรียกกันว่าเป็น “เส้นแห่งความสำเร็จ” คือ เส้นลายมือที่อยู่บริเวณเนินอาทิตย์ใต้นิ้วนาง

เป็นเส้นที่บ่งบอกถึงความสำเร็จด้านการเงิน ความร่ำรวย ชื่อเสียง เงินทอง อาจกล่าวได้ว่าเป็นเส้นที่ชี้ให้เห็นถึงความ

สำเร็จทั่วไปของเจ้าชะตาก็ว่าได้ ซึ่งเส้นอาทิตย์ที่ว่านี้จะปรากฏเป็นลักษณะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล ถ้าอยากรู้แล้วว่าเส้นอาทิตย์ของคุณเป็นแบบไหน

1.เส้นอาทิตย์เริ่มจากฐานมือลากยาวไปจนถึงเนินอาทิตย์

………คุณเป็นคนวาสนาดี มีเงินใช้ไม่ขาดมือ ชีวิตประสบความสำเร็จเร็ว ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง

 

2.เส้นอาทิตย์เริ่มจากเนินพุธพุ่งไปยังเนินอาทิตย์

……….คุณเป็นคนแต้มบุญสูง มีบุญเก่าหนุนนำ ต่อให้เจอเคราะห์กรรมบ้าง แต่ก็ไม่เคยตกต่ำสุดขีดอยู่ดี

 

 

3.เส้นอาทิตย์เริ่มจากเนินอังคารสูงพุ่งไปยังเนินอาทิตย์

………คุณเป็นคนโชคดีเรื่องญาติ พึ่งพาญาติพึ่งกงสีได้ ครั้นเมื่อแก่ชราจะได้ญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือ

 

4.เส้นอาทิตย์เริ่มจากเส้นสมองไปจนถึงเนินอาทิตย์

……..คุณเป็นคนทำงานเก่ง หัวไว สามารถตั้งตัวได้ด้วยสติปัญญาของตัวเอง ต้องพึ่งตัวเองเป็นหลัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *