รายละเอียด ทุนเสมอภาค ให้ 3,000 บ. นร.อนุบาล – ม.3

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาแจ้งข่าวดีแก่นักเรียนเกี่ยว

กับโครงการทุนเสมอภาคโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ซึ่งในปีนี้เป็นช่วงใกล้เปิดภาคเรียน จึงเตรียมที่จะเปิดการลงทะเบียนคัดกรองผู้ที่จะได้รับทุน 3000 บาท

ในปีการศึกษา 2564 นี้ โดยที่ผ่านมาได้จัดทำโครงการแล้วเสร็จไปแล้วโดย

ที่จะช่วยสนับสนุนให้ปีละ 3,000 บาท/คน แบ่งจ่ายในเทอมที่ 1 คนละ 2,000 บาท

ในเทอมที่ 2 อีกคนละ 1,000 บาท ซึ่งในภาคเรียนที่ 2/2563 ได้

โอนเงินให้นักเรียนชั้น อนุบาล – ม.3 จำนวนกว่า 1.17 ล้านคนครบแล้ว

สำหรับรายละเอียดนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการทุนเสมอภาคจะคัดกรองคุณสมบัติดังนี้

-ประเมินจาก รายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน

-มีภาระพึ่งพิง เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ

-สภาพยานพาหนะ ที่ดินทำการเกษตร แหล่งไฟฟ้าหลัก ที่อยู่อาศัย ของใช้ในครัวเรือน เป็นต้น

ทั้งนี้คุณครูจากโรงเรียนทั่วประเทศจะเป็นผู้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียน

หากพบเห็นเด็กยากจนเสี่ยงจะต้องออกจากโรงเรียน ท้องถิ่น โรงเรียน

และคุณครู สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โทรศัพท์ 02 079 5475 ต่อ 8

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ ดร.รัชดา ธนาดิเรก – พรรคประชาธิปัตย์ เขตบางพลัด-บางกอกน้อย

เรียบเรียง siamnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *