มหาบุญใหญ่ หอบเงิน 2 ล้าน ไถ่ชีวิตวัว 106 ตัว

เคยสงสัยกันไหมครับว่า เหตุใดการไถ่ชีวิตโค-กระบือจึงเป็นกุศลใหญ่ การช่วยเหลือคนหรือสัตว์ให้รอดไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญ่ล้วนเป็นการสร้างกุศลที่ดีงามทั้งสิ้น แต่ด้วยความเชื่อที่ว่าโค-กระบือเป็นสัตว์ใหญ่ ถือเป็นชาติที่ใกล้มนุษย์ คือ เชื่อว่าชาติต่อไปโค-กระบือมีสิทธิ์มากที่จะเกิดมาเป็นคน

และวันนี้เองมีผู้ใช้เฟซบุ๊ค Suratchana Khunhanที่ได้โพสต์เงินปึกใหญ่ก้อนโต จำนวนกว่า 2 ล้านบ าท ที่เตรียมนำไปวัดเพื่อไถ่ชีวิตวัวจำนวนกว่า 106 ตัว เป็นปฐมฤกษ์ ในโครงการ “ปิดโรงเปิดคอกอภัยทาน” ของพระอาจารย์น้ำ ฌานรตะ มุนีดาบส มหากุศลครั้งนี้จะระบือทั่วสามแดนโลกธาตุมหาโมทนากับทุกท่าน ทุกคณะ ทุกสายบุญพรใดที่ประเสริฐจงบังเกิดกับทุกท่าน จนกว่าจะเข้าสู่แดนพระนิพพานเทอญ”

จากนั้นเธอก็โพสต์บอกรายละเอียดต่าง ๆ เรื่องเงินว่า “มหาบุญใหญ่ไถ่ชีวิตโค 106 ตัว สำเร็จดีงาม โครงการปิดโรงเปิดคอกอภั ยทานฌานรโต วันนี้คณะพระอาจารย์น้ำ ฌานรตะ มุนีดาบส ได้นำปัจจัยที่สาธุชนร่วมบุญมาไปไ ถ่ชีวิตวัว ทั้ง 106 ตัว  รวมเป็นเงิ น 2,339,500 บ าท (รวมรถขนหญ้า)

นับได้ว่า…เป็นปฐมฤกษ์ที่งดงามของ “คอกอภัยทานฌานรโต” เป็นมหาบุญมหาบารมีที่สำเร็จอย่างน่าอัศจจรย์ภายในระยะเวลา 2 วัน ยอดปัจจัยสมทบเข้ามา แบบรวดเร็ว และมหาศาลกว่า 3 ล้าน

โดยสรุปมีค่าใช้จ่ายดังนี้…ค่าวัว 106 ตัว = 2,039,500 ค่ารถบรรทุกหญ้า = 300,000 ค่าทำโรงวัวคอกอภัยทาน = 1,000,000 ค่าหญ้า/หัวอาหารวันละ = 6,000

การไถ่ชีวิตมากมายขนาดนี้นับว่าเกิดขึ้นได้ยากแต่ทุกอย่างก็จะสำเร็จไม่ได้ หากปราศจากการร่วมแรงร่วมใจกันของคณะสายบุญต่างๆโดยมี “คณะพระอาจารย์น้ำ ฌานรตะ มุนีดาบส” และ “คณะไพบูลย์พูนสุข” พร้อมคณะสายบุญอีกมากมายที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนาม มาร่วมด้วยช่วยกันให้มหาบุญใหญ่ในครั้งนี้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ใจ

แล้วเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่า เหตุใดการไถ่ชีวิตโค-กระบือจึงเป็นกุศลใหญ่
การช่วยเหลือคนหรือสัตว์ให้รอดไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญ่ล้วนเป็นการสร้างกุศลที่ดีงามทั้งสิ้น แต่ด้วยความเชื่อที่ว่าโค-กระบือเป็นสัตว์ใหญ่ ถือเป็นชาติที่ใกล้มนุษย์ คือ เชื่อว่าชาติต่อไปโค-กระบือมีสิทธิ์มากที่จะเกิดมาเป็นคน

หลายคนอาจจะเคยเห็นน้ำตาของสัตว์เหล่านี้ตอนที่รถกำลังเคลื่อนย้ายพวกมันไป เห็นแล้วน่าสงสารจับใจ เมื่อจิตใจเศร้าหมองโอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปจึงเป็นเรื่องยาก ดังนั้น การไถ่ชีวิตโค-กระบือจึงหมายถึงช่วยให้สัตว์ในอบายภูมิสามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้

คำอธิษฐาน
ข้าพเจ้าชื่อ……….สกุล……….เกิดวันที่……….เดือน……….พ.ศ………..อายุ……….
ขออธิษฐานจิตบูชา ขอกุศลผลบุญที่หมู่ข้าพเจ้าได้ร่วมให้ทานชีวิตสัตว์ กราบถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบัน และทุกพระองค์ในอนาคต กราบถวายแด่คุณพระธรรมคำสั่งสอนที่ตรัสไว้ดีแล้ว กราบถวายแด่องค์พระศรีอริยะเมตตรัย และพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกพระองค์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายแด่เทพพรหมเทวา ทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ คุณครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ทุกท่าน คุณพระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระเพลิง พระพาย พระพิรุณพระอินทร์ พระพรหม พระยายมราช ท้าวจตุโลกบาลทุกพระองค์ทุกท่าน พระยานาคราชทั่วทุกแดน มาเป็นทิพย์พยาน

วันนี้ข้าพเจ้าตั้งจิตเป็นมหากุศลในการปลดปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทาน คือปล่อย…. จำนวนรวม……ตัว
ปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ศัตรูและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตัวที่เป็นที่พึ่งขอให้นำความสุขและโชคลาภมาให้ข้าพเจ้า ตัวที่ให้กับศัตรูและเจ้ากรรมนายเวร จงนำเอาสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัยสรรพเคราะห์ ออกไปจากตัวข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอทุกพระองค์ทุกท่านโปรดเมตตา มาเป็นสักขีพยาน รับทราบกุศลเจตนาของข้าพเจ้า ขอทุกพระองค์จงอนุโมทนาสาธุการ ในกุศลผลบุญที่หมู่ข้าพเจ้าได้ร่วมกันทำแล้ว และจะทำต่อไป ขอโปรดคุ้มครองชีวิตสัตว์ทั้งหลายนี้ ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุขัย ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ถูกปลดปล่อยนี้ จงเป็นอิสรภาพสู่ผืนดิน สู่ผืนน้ำ สู่ท้องฟ้านภากาศ สู่สถานที่ที่ควรจะอยู่ และรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

ขออานิสงส์ผลบุญกุศลในครั้งนี้ จงสะเดาะเคราะห์ร้ายของข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ……….นามสกุล……….) ให้กลับกลายเป็นดี มีความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่บัตินี้เป็นต้นไป จงหมดเคราะห์ หมดโศก หมดโรค หมดภัยปราศจากบาปเวรใดๆ มาแผ้วพาน ให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาล

ขออานิสงส์ผลบุญนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้า ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้มีอายุยืนยาว ได้พระพบพระพุทธศาสนาและพบวิปัสสนากรรมฐาน ทุกชาติทุกภพ จนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *