อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่เจริญทั้งชีวิต

การที่เราทุกคนเกิດมามีพ่อแม่ ผู้ให้กำเนิดเราขึ้นมา ถือว่าท่านทั้งสองเป็นผู้มีพระคุณที่สุดในชีวิต

และเมื่อเราเติบโตขึ้นมาท่านก็คอยดูแลสั่งสอนให้เราเป็นดีของสังคม

สิ่งที่ผู้เป็นลูกจะต้องพึ่งกระทำเมื่อเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่ นั่นคือการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่

และผู้ที่เลี้ยงดูเรามา (รวมถึงสำหรับบางคนที่มีผู้ใหญ่ ญาติพี่น้องคนอื่น ดูแลแทนพ่อแม่)

ซึ่งการตอบแทนบุญของท่านนั้นสามารถเลือกทำได้แตกต่างกันออกไป

บางคนพอจะมีกำลังทรัพย์ก็เลี้ยงดูเป็นอย่ างดี สร้างบ้านใหม่ พาไปเที่ยวพักผ่อน ซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้

แต่สำหรับบางคนที่ไม่มีกำลังทรัพย์มากพอ ดูแล ปรนนิบัติท่านก็ถือเป็นอานิสงส์

กุศลผลบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายวิธีที่ผู้เป็นลูกจะสามารถตอบแทนให้กับพ่อแม่ได้ เช่น

วิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่

1. เลี้ยงดูท่านย ามชรา เอาใจใส่การกินอยู่หลับนอนของท่านไม่ให้เดือดร้อน

เราจะรู้ได้อย่ างไรว่า ท่านแก่ เช้าวันใหม่ท่านแก่ไปอีกวันแล้ว เรารู้ว่าท่านแก่ทุกวันก็แล้วกัน จะได้ตอบแทนได้ทุกวัน ไม่ต้องดูอายุ

2. ช่วยเหลือกิจการงานของท่าน ช่วยแบ่งเบาภาระของท่านเพื่อให้ท่านมีโอกาสพักผ่อนเพราะท่านเหนื่อยมามากแล้ว หรือเปิดโอกาสให้ท่านได้เข้าวัดฟังธรรมะ

3. ไม่ทำตัวให้เสื่оมเสียแก่ชื่อเสียงวงศ์ตระกูลของท่าน รั กษ าวงศ์ตระกูลที่ท่านให้มา ดำรงอยู่ได้นานคือ ทำความดีนั้นเอง

4. ประพฤติตนดีควรแก่การรับมรดก ไม่ใช่อยู่เพื่อหวังมรดก ไม่เกะกะเหลวไหล ไม่สุรุ่ยสุร่ายผลาญทรัพย์สมบัติที่ท่านมอบให้

5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อย่ างสม่ำเสมอ แม้ท่านจะเกิດในภูมิที่สูงกว่าหรือไม่สามารถรับกุศลได้ การระลึกและแผ่เมตตาจิตให้แก่พ่อแม่เป็นมงคลอันประเสริฐ

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่และผู้มีพระคุณ มี 13 ประการ ดังนี้

1. ทำให้มีความอดทน

2. ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ

3. ทำให้เป็นคนมีเหตุผล

4. ทำให้พ้นทุกข์ได้

5. ทำให้พ้นภัยได้

6. ทำให้ได้ลาภโดยง่าย

7. ทำให้แคล้วคลาดภัยในย ามคับขัน

8. ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รั กษ าผู้ที่ทำ

9. ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

10. ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า

11. ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

12. ทำให้มีความสุข

12. ทำให้เป็นตัวอย่ างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

ใครที่รู้ตัวว่ายังทำหน้าที่ของลูกไม่ดีพอ เริ่มใหม่ตั้งแต่วันนี้ ยังไม่สาย กลับบ้านไปดูแลพ่อแม่ เอาใจใส่ท่านให้มาก เหมือนกันที่ท่านดูแลเรา รับรองว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นอีกเยอะ เพราะ สิ่งที่ท่านได้รับกลับมาคือ รอยยิ้มและความสุขทางจิตใจที่หาจากไหนก็ไม่ได้อย่ างแน่นอน….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *