บารมีพ่อแม่ ยิ่งสร้างยิ่งได้ ยิ่งทำยิ่งเจริญ

บุญคุณต้องทดแทน ลูกที่มีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่ ถือว่าเป็นคนมีบุญที่สุดแล้ว

คนเราจะรู้ว่าใครดีไม่ดีก็ต่อเมื่อได้เห็นน้ำใจกันก่อน น้ำใจ

ย่อมมีค่าสูงและมีพลังมากกว่าน้ำใดๆ ในโลก “wระในบ้าน” ปรารถนา

เหลือเกิน จะได้เห็นน้ำใจจากลูก ๆ ที่ท่านอุตสาห์เลี้ยงดูอุ้มชูมาแต่น้อย คุ้มใหญ่

แต่ความปรารถนาของพ่อแม่จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับน้ำใจ

ของพวกเราผู้เป็นลูกเท่านั้น พ่อแม่อุตสาห์เลี้ยงดูเรามาเพื่อประสงค์ว่า

ใครที่รู้ตัวว่ายังทำหน้าที่ของลูกไม่ดีพอ เริ่มใหม่ตั้งแต่วันนี้ ยังไม่สาย กลับบ้านไปดูแลพ่อแม่

เอาใจใส่ท่านให้มากๆ เหมือนกันที่ท่านดูแลเรา รับรองว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นอีกเยอะ

เพราะ สิ่งที่ท่านได้รับกลับมาคือ รอยยิ้มและความสุขทางจิตใจที่หาจากไหนก็ไม่ได้อย่างแน่นอน

การที่เราทุกคนเกิดมามีพ่อแม่ ผู้ให้กำเนิดเราขึ้นมา ถือว่าท่านทั้งสองเป็นผู้มีwระคุณที่สุดในชีวิต

และเมื่อเราเติบโตขึ้นมาท่านก็คอยดูแลสั่งสอนให้เราเป็นดีของสังคมสิ่งที่ผู้เป็นลูกจะต้องพึ่ง

กระทำเมื่อเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่ นั่นคือการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ และผู้ที่เลี้ยงดูเรามา

รวมถึงสำหรับบางคนที่มีผู้ใหญ่ ญาติพี่น้องคนอื่นๆ ดูแลแทนพ่อแม่ โดยการตอบแทนคุณพ่อแม่

ตามหลักมงคล ที่ 11 บำรุงบิดามารดา สามารถแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

1 หากท่านมีชีวิตอยู่ ก็ช่วยเหลือในเรื่องกิจการของท่าน และคอยดูแลท่านเมื่อท่านแก่ชรา

และคอยเอาใจใส่ท่าน ช่วยเหลือท่านยามท่านเจ็บ ป่ ว ย และไม่ไหว

2 หากท่านล่วงลับไปแล้ว ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอย่างสม่ำเสมอ

คราวนี้ใครหากทำไปแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เล็กน้อยเป็นอย่างมากหากเทียบกับwระคุณที่มี

ต่อเราฉะนั้นด้วยความที่เป็นลูกก็ควรจะกตัญญูกตเวทีและสมองwระคุณทั้งหมดนี้โดยจะต้องมีการกระทำดังกล่าวนี้

ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาในwระ พุ ท ธ ศ า ส น า ก็พยายามชักนำให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้ได้

ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทาน ก็พยายามชักนำให้ท่านยินดีในการบริจาคทานให้ได้

ถ้าท่านยังไม่มีศีล ก็พยายามชักนำให้ท่าน รั ก ษ า ศีลให้ได้

ถ้าท่านยังไม่ทำสมาธิภาวนา ก็พยายามชักนำให้ท่านทำสมาธิภาวนาให้ได้

อันwระคุณของพ่อแม่ที่แผ่ปก

เหมือนโพธิ์ดกต้นใหญ่มีใบหนา

ให้ความร่มเย็นเป็นสุขทุกวันมา

ลูกขอบูชาเทิดทูนwระคุณเอย

วันนี้เราจึงรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับอาสิสงของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีwระคุณที่เลี้ยงดูเรามา เพื่อให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะอานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่และผู้มีwระคุณ มี 13 ประการ ดังนี้

1 การดูแลพ่อแม่ทำให้เรามีความอดทน อดกลั้น เพราะเมื่อเรายังเด็ก พ่อแม่ดูแลเรามาตลอดชีวิตของเรา ทำให้เราเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีมีความสามารถได้ การเลี้ยงเด็กคนหนึ่งไม่ได้ง่าย แต่พ่อแม่ก็ทำได้

2 ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ เป็นคนใจเย็นลง

3 ทำให้เป็นคนมีเหตุผล มีเหตุผลประกอบการตัดสินใจเสมอ

4 ทำให้พ้นทุกข์ได้ wระคุณของพ่อแม่จะคุ้มครองเรา

5 ทำให้พ้นภัยได้ ภยันตรายต่างๆ จะไม่เข้ามาใกล้ ภู ต ผี ปี ศา จมันกลัวคนดี

6 ทำให้ได้ลาภโดยง่าย อันนี้เจอมากับตัว ตอนไหนให้เงินพ่อแม่ธุรกิจไปได้สวยสุดๆ จากเงินขาดมือก็มีมาให้ใช้ไม่ขาด

7 ทำให้แคล้วคลาดภัยในยามคับขัน พอจะตกอับก็มีเงินมาให้้ใช้ตลอด

8 ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์ รั ก ษ า ผู้ที่ทำ เหมือนที่เค้าว่า wระคุ้มครอง

9 ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ ลูกที่ดูแลพ่อแม่ ย่อมได้รับการยอมรับและการยกย่องจากสังคมเสมอ

10 ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีแต่คนสนับสนุน

11 ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี เราดูแลพ่อแม่อย่างไร ลูกเราก็จะดูแลเราอย่างนั้นเป็นกงกรรมกงเกวียน

12 ทำให้มีความสุข

13 ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *