บัตรคนจนขยายมาตรการ เติมเงินให้อีก 3 เดือน

เพิ่มเพื่อน

เห็นชอบขยายมาตรการเติม 500 บาท บัตรคนจนอีก 3 เดือน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (8 ธ.ค. 63)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติขยายระยะเวลาการดำเนิน โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แ ก่

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไปอีก 3 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 ใช้วงเงินรวม 20,635 ล้านบาท

มติดังกล่าวส่งผลให้ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จำนวน 13.75 ล้านคน 

ได้รับวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา

และวัสดุการเกษตร “เพิ่มเติม” จำนวน 500 บาทต่อไปอีก 3 เดือน

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเยียวย าและช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือบัตรฯ ต่อเนื่องอีกระยะหนึ่งให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กระตุ้ นการใช้จ่ายในท้องถิ่น และช่วยเหลือผู้ประกอบการในท้องทิ่นที่เป็นเศรษฐกิจ

ฐานรากที่สำคัญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แ ก่ผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เฟสที่ 1 มีระยะเวลา 3 เดือน โดยจะสิ้นสุดลงในเดือนธันวาคม 2563 นี้ หาก ครม.

ไ ม่มีมติขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการออกไป

เพิ่มเพื่อน

ที่มา https://kun-9.com #คุณนาย #kun9 #บุญบารมี

0 Replies to “บัตรคนจนขยายมาตรการ เติมเงินให้อีก 3 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *