“นายก” จ่อต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และกังวนเรื่องเงินเยียวยาไม่พอ

นายก” จ่อต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หวั่นการติดเชื้อกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง

….เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 เม.ย. ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยมีคณะรัฐมนตรี หน่วยงานด้านความมั่นคง

การสาธารสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารืออย่างพร้อมเพรียง

…..คาดว่าการประชุมในวันนี้ จะมีการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและการสาธารณสุข

ในมาตรการต่างๆรวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่แม้จะมีอัตราการติดเชื้อที่ลดลง

แต่แพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารสุขส่วนใหญ่ ยังมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการผ่อนคลายมาตรการ

และข้อกำหนดต่างๆโดยทันทีอาจส่งผลให้การติดเชื้อกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง อีกทั้งหน่วยงาน

ด้านความมั่นคงที่ได้มีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังมีความเห็นสอดคล้องว่าควรจะยังคงมาตรการ

และข้อกำหนดต่างๆไว้ก่อน

……นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการประชุมเชิงบูรณาการวันเดียวกันนี้ ถือเป็นการหารือร่วมกันในการแก้ไข

ปัญหาโควิด-19 ซึ่งประเทศไทยทำได้ดีมากในระดับหนึ่ง ได้รับการยอมรับทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

……แม้จะมีปัญหาอยู่บ้าง และที่ต้องมีการพิจารณาวันนี้คือเรื่องการต่ออายุการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

รวมทั้งการปรับข้อกำหนดให้มีการผ่อนผัน จะต้องให้มีเวลาเตรียมการและมีมาตรการคู่ขนานด้านการ

สาธารณสุข ต้องดูแลก่อนช่วงที่จะมีการปลดล็อค ซึ่งการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มา 1 เดือนเต็มนั้น

……ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ทำหน้าที่ยังเต็มที่ทั้งผู้ที่ไม่ได้เป็นกรรมการ แต่ก็มาเป็นที่ปรึกษาคอย

ช่วยเหลือ วันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอที่ส่งมายังภาครัฐ เป็นความร่วมมือของประชาชนจากทุกกลุ่ม

ทุกฝ่าย ซึ่งสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหลังจากที่มีการแพร่ระบาดหลังจากนี้

…..“สิ่งที่ผมจะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในวันเดียวกันนี้ คือ แนวทางการผ่อนปรนภายหลังจากที่

มีการขยายเวลาการประกาซใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยแผนต่างๆ จะยึดตามหลักการสาธารณสุข

และองค์การอนามัยโลก เป็นหลักในการดำเนินการ 

สิ่งที่ผมเป็นกังวลก็คือเรื่องการเยียวยาที่หลายฝ่ายไม่ทั่วถึง เพียงพอ” นายกรัฐมนตรีกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *