ตัดงบประมาณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 63 กว่า 657 ล้านบาท แก้ปัญหาโควิด-19 ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีฯ

….วันนี้ (24 เม.ย. 63) พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.)

เผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตัดงบประมาณปี 2563 ให้รัฐบาลนำงบไปช่วยแก้ปัญหาจากโควิด-19

ซึ่งทุกส่วนราชการก็ได้ตัดงบประมาณเหมือนกันหมด โดยทางตำรวจไม่ค่อยมีงบลงทุน

ไม่ได้ซื้ออะไรอยู่แล้วจึงไม่มีปัญหา โดยวิธีการตัดงบนี้ เป็นไปตามนโยบายของที่ นายกรัฐมนตรีฯ

แจ้งมาขอความร่วมมือทุกกระทรวง ทบวง กรม ในการดำเนินการ

….โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.

เป็นหัวหน้าทีม ซึ่งตอนนี้ก็ได้ตัดงบไปหลายส่วน เป็นสัดส่วนตามส่วนราชการอื่นๆ

…..ด้าน พล.ต.ต.ภานุพงศ์ ชอบเพื่อน ผู้บังคับการกองงบประมาณ สำนักงานงบประมาณและการเงิน

 เผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรีให้ทุกภาคส่วนกันงบประมาณ 10 เปอร์เซ็น จากเงินที่เหลืออยู่ ไปใช้ในการ

แก้ปัญหาโควิด-19 ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปแล้วในส่วนของ น้ำมัน เบี้ยเลี้ยง โอที ค่าใช้จ่ายต่างๆ

ให้กันเอาไว้ใช้ 10 เปอร์เซ็น เพื่อเป็นค่าอาหาร ซื้อข้าวของ เฟซชิลด์ หากไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจาก

ทางจังหวัดได้ ก็ให้ใช้เงินก้อนนี้ไปซื้อ ซึ่งรวมแล้วจำนวนเงินที่กันไว้ใช้ประมาณ 400 ล้านบาท

…..นอกจากนี้ยังได้ของบกลางจำนวน 2,700 ล้านบาท จากรัฐบาล เพื่อนำมาชดเชยในส่วนที่มีการออกเงิน

ค่าใช้จ่ายไปก่อน และเป็นงบในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในการแก้ปัญหาโควิด-19 ซึ่งทางนายกรัฐมนตรี

อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยอีกส่วนหนึ่งเป็น พ.ร.บ.โอนงบประมาณคืนซึ่งงบดังกล่าวเป็นงบผูกพัน

ในปี 63-64 และจะนำงบที่ถูกโอนคืนในปี 63 มาตั้งงบประมาณรองรับกลับคืนมาในปี 65 ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติคืนงบไป 657 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประจำ 119 ล้านบาท และงบลงทุน 538 ล้านบาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *