กระแส ต่อต้าน การฉีด “วัคซีน” กับ ความเชื่อมั่น ต่อ “รัฐบาล”

FootNote:กระแส ต่อต้าน การฉีด “วัคซีน” กับ ความเชื่อมั่น ต่อ “รัฐบาล”

แม้ข้อเสนอจากบางภาคฝ่ายให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

เป็น “พรีเซ็นเตอร์” เชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมในการฉีดวัคซีนจะดำเนินไปในลักษณะประชดประเทียด

แต่ก็ต้องยอมรับว่า “ปฏิกิริยา” อันเนื่องจากการต่อต้านการฉีดวัคซีนกำลังเป็น “กระแส” ที่ร้อนแรงยิ่งในสังคม

ไม่จำเป็นต้องยกตัวอย่างที่ประชาชน ซึ่งเข้าร่วมในโปรแกรมของ “หมอพร้อม”

เป็นจำนวนอันน้อยนิด ยิ่งเมื่อเทียบกับประชากรส่วนใหญ่ หากดูจากตำรวจเรือนแสน

ที่เข้าร่วมไม่กี่หมื่นก็น้อยยิ่งนัก

ทั้งๆที่หากเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในทางสากล การเข้าร่วมฉีดวัคซีนเป็น

เรื่องธรรมดาอย่างปกติยิ่ง ไม่ว่าสหรัฐ ไม่ว่าอังกฤษ ไม่ว่าสิงคโปร์

ตรงกันข้าม แม้ความเรียกร้องต้องการ “วัคซีน” จะเกิดขึ้นสูงเป็นอย่างยิ่ง เพียงแต่ไม่ต้องการวัคซีนยี่ห้อซึ่งตระเตรียมไว้โดย “รัฐ”

คำถามก็คือ เหตุปัจจัยอะไรทำให้เกิดกระแสต้าน “วัคซีน” ขึ้น

ต้องยอมรับว่า นโยบายในการจัดหาและตระเตรียม “วัคซีน”

ของรัฐบาลสร้างความแคลงคลางกังขาเป็นอย่างสูง

มีการเตือนจาก “ผู้หวังดี” ตั้งแต่เดือนมกราคม

เป็นการเตือนว่าแนวทางการจัดหาและตระเตรียมของรัฐบาลทำให้ประเทศตกอยู่ใน

“ความเสี่ยง” เป็นอย่างสูง เพราะเป็นการจัด หาและตระเตรียมในแบบ “แทงม้าตัวเดียว”

ผลก็คือ “ผู้หวังดี” ไม่ว่าในแง่ตัวบุคคล ไม่ว่าในแง่คณะ ถูกมองจากรัฐบาลว่าเป็นผู้ก่อกวน

ประสงค์ร้ายในทางการเมือง ด้วยการแจ้งข้อหาผ่านประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 มาตรา 116

แม้กระทั่งในเดือนเมษายนเมื่อรัฐบาลเปลี่ยนนโยบาย และแนวทางในเรื่องวัคซีนเป็น 360 องศาแล้ว

แต่การแจ้งข้อกล่าวหาระบุโทษก็ยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรม

ความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติที่แสดงเจตนาเช่นนี้ย่อมสร้าง ความไม่พอใจให้เกิดขึ้นในทางสังคม

แม้รัฐบาลจะกุมกลไกอำนาจรัฐอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง แต่จากกรณีของ “วัคซีน”

ชี้ให้เห็นว่า กระแสของ “สังคม” ไม่ได้คล้อยตามความเชื่อมั่นของรัฐบาล

ปมแห่งความเชื่อมั่นต่างๆที่ทำให้กลายเป็นปัญหาแม้กระทั่งต่อกรณีของ “วัคซีน”

กระทั่งกลายเป็นการปฏิเสธอย่างทั่วถึง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *